Forandring fran e registrerat partnerskap mot aktenskap

Makarnas efternamn

Intill vigsel behaller makarna forsvinna respektive efternamn, forsavit de inte astadkommer en ansokan ifall att byta familjenamn. En akta half tillat evig omvaxla till den andra makens efternamn. Det spelar ingen roll om maken inneha fatt sitt efternamn av e forr aktenskap. Ett akta half tillats aven forandra at en dubbelt familjenamn sasom befinner sig bildat itu det egna efternamnet samt makens familjenam. Det gar att byta ut familjenamn atskilliga ganger mirakel aktenskapet. Man kan anhall antingen fore vigseln alternativt senare.

underhallsskyldighet emellan makar mirake aktenskapet

under aktenskapet ager varje samt nagon itu makarna en ansvar for sitt eget och saken da andra makens skotsel. Arbetet i hemmet befinner sig aven e fason att sorja forut underhallet du kan prova detta. Lagen forutsatter att bagg makarna tar ansvar pro ekonomin och sysslorna i hemmet. Makarna befinner si skyldiga att ge varandra do upplysningar saso behovs darfor att familjens hushallning amna vet bedomas. Ifall den forsona maken icke kan livnara sig fullkomligt personligen, ar saken da andra skyldig att bidra till makens personliga behov. Inneha makarna baby befinner si do skyldiga att gyttja pro barnets forsorjning.

Forsavit makarna lever atskilda, exempelvis nedanfor betanketid fore en separation, ar de fortfarande skyldiga att tillfor varandras skotsel

Makarnas mede sam skulder

Allting saso makarna ha, samt saso icke befinner sig separat egendom, ar giftorattsgods. Giftorattsgods befinner sig det vanligaste sam det sasom innefatta forsavit inget annat age bestamts. Tillhorighet kan bli partikular via bland annat aktenskapsforord, krav bred bidrag sam villkor i testamente.

Varenda samt nago av makarna ansvarar forut tryta skulder. Nago makes fordringsagare kan eftersom ick begara att atnjuta betalt uta den andra makens agodel, vare sig egendomen befinner si giftorattsgods alternativt enskild tillhorighet. Forsavitt det blir utmatning for skulder hos en make saso bestaend bor med tillsammans saken dar andra maken, utgar kronofogden a att varend den losa egendomen sasom makarna gemensamt age tillgang mot tillhor saken dar skuldsatta maken. Kronofogden har enar precis att utmata egendomen. Har saken dar andra maken egendomen tvingas han alternativt hon styrka detta darfor att ick egendomen skall tas tillsamman i utmatningen. Kvitton, kopebrev alternativ gavobrev befinner sig handlingar saso kan befinna enastaende att ha i sadana koppling.

Aktenskapsskillnad

Forsavit makarna ar overens forsavitt att separer kan dom fa aktenskapsskillnad (skilsmassa) tvart. Forsavitt nagon fran dem har avkomma sasom befinner sig nedanfor sexton ar sam som bor sammanlagt tillsammans paret tvungen dom fast an tillverka betanketid villig atminston kuttra sju manader innan aktenskapsskillnaden. ehuru makarna ej age nagot barn, har de precis att atnjuta betanketid forsavitt do begar det.

Registrerat samarbete

Partnerskapslagen har upphort att avse spann utgangen itu . Det innebara att det ick befinner sig genomforbart att bevilja uppfatta e nytt samarbete. Ett allaredan registrerat samarbete fortsatter dock att besta e samarbet at dess partnerskapet upploses eller omvandlas till ett gift (kika nedo forsavit mojligheten att ett registrerat samarbet innefatta saso ett gift).

Ett partnerskap som registrerats i enlighet me partnerskapslagen skal avlopa som en giftermal forsavit partnerna gemensamt anmaler mo Skatteverket att de onskar det. Partnerskapet innefatta som e gifte fran samt tillsamman saken da dag nagon sadan anmalan kommit in at Skatteverket. Paret kan valja att i stallet forut ett rapporter vigas enligt 4 fynd. aktenskapsbalken. Det skal ick goras e hindersprovning for nago vigsel enligt denna sarskilda reda. Partnerskapet innefatta sasom e aktenskap a tidpunkten for vigseln.

Sambo

Sambolagen

Lagen innefatt blott sadana samboforhallanden dar ingen fran samborna ar aktenskapsbunde alternativt registrerad kompanjon. Sambor sasom vill greppa tryta ekonomiska forhallanden alldeles isar, kan bestamm att sambolagens bodelningsregler ick skall avlopa i deras samboforhallande.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *